logo

Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoekbureaus

U wilt ...
een boek over de geschiedenis van uw bedrijf of instelling?
hulp en advies bij de ordening van uw archief?
een tentoonstelling over een historisch onderwerp?
assistentie bij een ander historisch vraagstuk?

De NVHO, de brancheorganisatie voor vrij gevestigde historici, wijst u de weg.

 

Specialisten
De leden van de NVHO zijn gespecialiseerd in geschiedenis. Zij voeren projecten uit voor veel verschillende opdrachtgevers, zoals gemeenten, bedrijven, archieven, musea, scholen en particulieren.

Kwaliteit
Het lidmaatschap van de NVHO staat voor kwaliteit. De leden werken wetenschappelijk verantwoord, efficiënt en transparant. De NVHO bundelt de expertise van haar leden en zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

Ruime keus
Binnen het brede terrein van de geschiedenis bestaan veel specialismen. De NVHO biedt daarin een ruime keus. De leden houden zich bezig met onder meer bedrijfsgeschiedenis, regionale geschiedenis, milieuonderzoek en waterstaatsgeschiedenis. Ze hebben ervaring met het maken van boeken, het samenstellen van tentoonstellingen, het ontwikkelen van educatief materiaal en het uitzoeken van stamboomgegevens.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Anton van Renssen (voorzitter)
Margaret Leidelmeijer (secretaris)
Wim Maas (penningmeester)
Wim de Natris
Nadja Jansma.